Årsmöte i Vrena PRO

Textstorlek:

Onsdagen den 19 februari samlades 45 medlemmar till årsmöte. Efter parentation framförde Willy Adolfsson ”Där rosor aldrig dör”. Inbjudna mötesordförande Ingalill Drugge skötte klubban under förhandlingarna. Ekonomin är mycket bra tack vare våra publikdragande PRO-danser.

Hela styrelsen omvaldes. Suppleant Sven-Erik Ståhl och vice ordförande Marius Dyrbye bytte plats. Till studieorganisatör nyvaldes Birgit Karlsson, som trafikansvarig nyvaldes Inge Zander och som reserv i danskommittén nyvaldes Agneta Hammar.

Ordförande Inge berättade att vi spelar inomhusboule varje torsdag och till våren färdigställs sex nya boulebanor ute. Vi inbjuder till ägglunch den 19 mars och då underhåller Elisabeth & Tommy. I slutet av maj planeras en grillträff i parken. Inge tackade festkommittén för goda äggsmörgåsar och bakelser och lotterikommittén för deras arbete. Ett särskilt tack till Mary Eriksson som skänkt två tavlor som vinster. Inge och Deris fick en fin blomma för sina insatser i föreningen.