Årsmöte i Stigtomtaortens Hembygdsförening

Textstorlek:

Då den internationella kvinnodagen inföll på samma dag som vårt årsmöte, tyckte vår föredragshållare Claes Carneck att det var lämpligt ämne att tala om, och det blev populärt.
Våra socknar innefattar Halla, Bärbo, Nykyrka och Stigtomta. Claes är sommarboende sedan många år i Halla och har under den tiden samlat historia från forntid till nutid och även sammanställt i en bok. Tre kvinnoöden steg fram ur historiens dunkel. Bland dem Lotta Ström, lite på kant med tillvaron, med två oäkta barn. Hon fick som ung ensamstående mamma bo på fattighuset bland sjuka och gamla. Huset var på 45 m2 och på den lilla ytan samsades 15-talet människor. Lotta var kommadora och skötte de gamla, dock med en del klagomål på deras omvårdnad. Om det kan man läsa i gamla sockenprotokoll. Lotta blev 81 år och dog 1906. Fattighuset finns idag kvar strax intill Halla kyrka för sommarboende.

Efter de fängslande berättelserna intog vi kaffe och goda smörgåsar under glatt samspråk. 40-talet av våra medlemmar hade kommit, vilket gladde oss i styrelsen, vårens första riktigt varma dag till trots. Yngve Larsson svingade klubban vid årsmötet och den gamla styrelsen fick fortsatt förtroende. Nya i kommittén för torp och torpgrunder blev Anne-Marie Larsson, Julia Lindeborg, Rolf Sjödin och Claes Carneck. Vi avtackade Rune Nyström, Carl-Olov Andersson, Anna-Maria Bengtsson ur den kommittén, Yngve Larsson ur tiondebodskommittén samt Sven Jonsson som revisorssuppleant. Tack för ert fina arbete genom åren och tack till valberedningen för gott arbete! Glädjande nog sitter de kvar till nästa år också.
Styrelsens sammansättning efter årsmötet: Ordförande Margareta Granat, sekreterare Nilsåke Ramlöv, kassör Eva Sandström, ledamöter Elly Olsson, Jan Andersson, Torbjörn Andersson och suppleanter Siv Johansson, Margaretha Skagerström och Hans Estvik.

Verksamhetsplanen för året godkändes med torpgrundsvandring vid Skåra den 25 april, veterantraktorrally 9 maj, gökotta vid Eckersta 30 maj och nationaldagsfirande i vanlig ordning den 6 juni. Invigning av tiondeboden den 14 juni, en utflykt till Bettna 18 juli, cykelturer runt i bygden i juli och besök vid Tistad slott 22 augusti. Vårt program, med tider och samlingsplatser, kommer att skickas ut till medlemmarna och alla hushåll i socknarna som vanligt med vårbladet Stigtomtabygden. Kulturarvsalliansen har en kulturrunda 23 maj där vi medverkar. Se också vår hemsida www.hembygd.se/stigtomtaorten.
Välkommen till våra aktiviteter!