Årsmöte i Stigtomtaortens Hembygdsförening

Mitt Sörmland - Tiondeboden, Stigtomta PrästgårdTiondeboden, Stigtomta Prästgård.
Textstorlek:

Söndag eftermiddag den 9 mars fylldes våra lokaler med 50 glada medlemmar. Vi fick lyssna till Linda Eklund som berättade om Hembygdsförbundets årsbok. Mycket engagerat berättade hon om livet på landet på 1500-talets slut. Hon berättade vidare om Edvard Faustmans öde från barnsben till ålderdomen på pensionat vid Tärnö. Han slutade sina dagar vid Almby i Vrena, då slottet brann 1913. Hans grav återfinns på Vrena kyrkogård. Faustman var oäkta son till Lars Johan Hjerta, Aftonbladets grundare. Hans mor var Vendela Hebbe, Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist. En artikel i boken beskriver olika dialekter i Sörmland. Vi fick också bidra med våra egna ord härifrån Stigtomtatrakten. Dialekt har vi här på landsbygden trots att man ibland har ansett att i Nyköping talar man rikssvenska.

Så fick vi jobba lite också, årsmötet vidtog. Sedvanliga val gjordes och ny som ordinarie ledamot blev Jan Andersson i stället för Astrid Jansson som avsagt sig styrelseuppdrag. Ny som suppleant är Siv Johansson. Val till kommittéer och ombud gjordes också.

Årets program presenterades, med flygplatsvandringar och mycket mer. Nytt för i år är cykelturer varje torsdagskväll i juli, 8–12 kilometer. Ett stort projekt för föreningen är också att reparera socknens äldsta byggnad, en ”tiondebod” där man i äldre dagar samlade in tiondet, skatten, i form av natura. Vi ska också sätta nya märklappar på alla våra inventarier i museet. Till hösten är en släktforskarkurs planerad.