Årsmöte i SPF Seniorerna Malmabygden

Textstorlek:

SPF Malmabygden höll på måndagen den 9 februarisitt ordinarie årsmöte

på Stadshusets Hörsal i Malmköping. Runt 100 medlemmar hade anslutit sig.
Mötet inleddes med en parentation över medlemmar, som gått bort under det
gångna året. Årsmötesförhandlingarna leddes av Stig Karlsson. 2014-års verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes av årsmötet, som beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. Mötet antog dessutom nya stadgar, som bl a innebär att föreningen byter namn till SPF Seniorerna Malmabygden. Därefter vidtog prisutdelning till förra årets boulemästare samt avtackning av avgående styrelsemedlemmar och funktionärer. Efter kaffet presenterades föreningens programverksamhet för 2015.

Styrelsen har därefter på konstituerande möte fått följande sammansättning:
Berit Lillieh, ordf., Marina Östmark, v ordf., Kari Carlsson, sekr. och Carl-Erik Unnebäck, kassör. Övriga ledamöter är Peter Baunach , Curt-Lennart Bernhardsson, Inga-Britt Gustafsson, Roland Larsson samt Per-Uno Unoson.