Årsmöte i SPF Malmabygden

Mitt Sörmland - Styrelsen för SPF Malmabygden 2014Styrelsen för SPF Malmabygden 2014.
Textstorlek:

SPF Malmabygden höll på måndagen den 17 februari sitt ordinarie årsmöte på Stadshusets Hörsal i Malmköping. Runt 90 medlemmar hade anslutit sig. Mötet inleddes med en parentation
över medlemmar som gått bort under det gångna året. Årsmötesförhandlingarna leddes av Marina Östmark. 2013-års verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes av årsmötet,
som beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

Därefter vidtog prisutdelning till förra årets boulemästare samt avtackning av avgående funktionärer. Då Stig Karlsson avsagt sig omval utsåg mötet Berit Lillieh till ny ordförande. Hon tackade Stig Karlsson för ett mycket gott arbete i styrelsen och överlämnade en blombukett.

2014-års styrelse fick följande sammansättning: Berit Lillieh, ordförande, Marina Östmark, vice ordförande, Anita Lööv, sekreterare och Karl-Erik Lööv, kassör.

Övriga ledamöter är Peter Baunach, Rolf Boman, Inga-Britt Gustafsson, Roland Larsson samt Carl-Erik Unnebäck.

Efter kaffet presenterade Programgruppen föreningens programverksamhet för 2014.