Årsmöte i SPF Malmabygden

Mitt Sörmland - ÅrsmöteÅrsmöte. Foto: Peter Baunach
Textstorlek:

Årsmöte i SPF Malmabygden

SPF Malmabygden höll på måndagen den 18 februari sitt ordinarie årsmöte på Stadshusets hörsal i Malmköping. Närmare ett 100-tal medlemmar hade anslutit sig. Mötet inleddes med en parentation över de medlemmar som gått bort under det gångna året. Därefter följde årsmötesförhandlingar under ledning av Marina Östmark. 2012-års verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes av årsmötet som beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

Avgående styrelseledamöterna Sivert Johansson och Birgitta Pettersson samt revisorssuppleant Hans Andersson avtackades med blommor.

2013-års styrelse fick följande sammansättning:
Stig Karlsson, ordförande, Berit Lillieh, vice ordförande, Anita Lööv, sekreterare och Karl-Erik Lööv, kassör. Övriga ledamöter är Peter Baunach , Roland Larsson och Inga-Britt Gustafsson.

Efter kaffet presenterade Programgruppen föreningens programverksamhet för 2013.

Mötet avslutades med lotteridragning.

Bilden är tagen vid årsmötet av Peter Baunach.