Årsmöte i Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening

Mitt Sörmland - Styrelsen 2013Den nya styrelsen: från vänster Leif Bratt, Eva Andersson, Annika Carlsson, Berith Jern, Wanja Haglund, Gunilla Pettersson, Owe Adolfsson, Lars Gunnar Pihlqvist. Saknas på bild: Margareta Ringmar, Fredrik Smidare, Lisbeth Larsson. Foto: Hans Bergh
Textstorlek:

Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening höll årsmöte den 13 mars 2013 på Triangeln i Valla. Ett 35-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och stämman hölls i en mer eller mindre fullsatt möteslokal.

Till årsmötesordförande valdes Jennie Fornedal, hembygdskonsulent i Södermanlands Hembygdsförbund. Mötessekreterare var Annika Carlsson. Stämman beslutade att medlemsavgiften höjs från och med nästa år på grund av kostnadsökning, medlemstapp och höjda avgifter till förbunden. Tre ordinarie styrelsemedlemmar avgick: Peter Engström – kassör, Ulla-Maj Lundhgren och Birgitta Malmqvist, båda ledamöter. En ny ledamot i styrelsen invaldes, nämligen Owe Adolfsson. Hans Bergh omvaldes som arkivarie. Till styrelseordförande omvaldes Berith Jern. Som valberedare omvaldes Pekka Eriksson, Karl Göran Ling och Reinhold Lundin. Som revisorer omvaldes Leiph Ericson och Anders Undin, revisorssuppleant Gunnel Bergh.
De tre avgående styrelsemedlemmarna avtackades av Berith Jern med varsin Sköldingekruka och blomma.

Valla-konstnären Lasse Larsson invaldes som hedersmedlem i föreningen. Han har genom åren bidragit med vackra och beledsagande bilder, som fått pryda flera av årsskrifternas omslag.

För underhållningen svarade Pekka Eriksson. Med sin mjuka barytonröst bjöd han mötesdeltagarna på flera sånger blandat med historieberättande. I övrigt är Pekka valberedare och bosatt i Lerbo.
Vid den efterföljande konstitueringen valdes Lars Gunnar Pihlqvist till ny kassör och Lisbeth Larsson omvaldes som sekreterare.