Årsmöte i Runtuna-Lids hembygdsförening

Mitt Sörmland - Arbetskommittén i hembygdsföreningenArbetskommittén i hembygdsföreningen.
Textstorlek:

Runtuna-Lids hembygdsförening höll sitt årsmöte den 16 mars i Runtuna Bygdegård. 23 medlemmar fanns på plats. Mötesordförande var Sören Larsson. Efter genomgång av verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Förslagen till verksamhet samt budget för 2014 godkändes. Medlemsavgiften blir oförändrad för 2015.

De avgående styrelserepresentanterna och andra funktionärer omvaldes med ett undantag. Som ny styrelsesuppleant valdes Allan Pettersson.

Efter mötesförhandlingarna höll Jan Moberg ett uppskattat föredrag om ”Sörmländska vägar under 1000 år”.

Ett varmt tack till Roine, Pia, Birgitta, Monica och Leif i arbetskommittén, de fick mycket beröm för det goda kaffebrödet.