Årsmöte i Runtuna

På bilden syns fr v Yngve Lundholm, Monica Fredriksson, Leif Fredriksson och Birgitta Erlandsson som tilldelades varsin hedersnål av föreningens omvalde ordförande Bernt Axelsson t h.
Textstorlek:

Runtuna-Lids Hembygdsförening höll sitt årsmöte söndagen den 20 mars i Runtuna Bygdegård. Till mötesordförande valdes Sören Larsson. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Jan Hylander och Roine Alesand.

Efter en parentation över avlidna medlemmar vidtog mötesförhandlingarna. Verksamhetsberättelsen och de ekonomiska rapporterna genomgicks tillsammans med kommentarer om avvikelserna mot budget. Vinsten lades i ny balans. Revisorerna och stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsens förslag till verksamhet godkändes. Budgeten för 2016, som visar en vinst, godkändes. Kostnadsersättningarna fastslogs att vara oförändrade. Även medlemsavgiften för 2017 beslöts att vara oförändrad.

Nära nog samtliga funktionärer omvaldes. Tyvärr är en plats som styrelsesuppleant vakant, liksom två platser i valberedningen.

Jan Hylander o Leif Fredriksson tackades för sitt stora engagemang så att våra två socknar fick bredband i somras. Monica Fredriksson tackades för sitt enorma engagemang inför julmarknaden i november. Bernt Axelsson och Joe Eklöf utsågs att representera vår förening vid Södermanlands Hembygdsförenings årsmöte i Katrineholm den 23 april, med Jan Hylander som suppleant. Inga motioner hade inkommit för behandling.

Fyra funktionärer erhöll hedersnålar. Efter förhandlingarna underhöll Kurt Nordström från Råby-Rönö Hembygdsförening med berättelser och dragspelsmusik. Dagen avslutades med kaffe o dopp samt dragning på lotterierna. Ett stort tack till CityGross, Coop Forum och ICA Maxi för fina vinster.

Runtuna-Lids Hembygdsförening
Joe Eklöf