Årsmöte i Lid

Textstorlek:

Runtuna-Lids Hembygdsförening höll sitt årsmöte söndagen den 17 mars i Lids bygdegård. Vice ordförande Vidar Fellnert har avsagt sig omval till styrelsen och avtackades efter 20 års aktivt arbete i styrelsen och olika arrangemang. Han och hans hustru Karin blev därmed hedersmedlemmar i föreningen. Vidar fortsätter dock som postutdelare ytterligare en tid. Leif Fredriksson blev upphöjd från suppleant till ordinarie styrelsemedlem. Två nya suppleanter invaldes, nämligen Susanne Gustafsson och Paul Oscarsson. Övriga funktionärer omvaldes. Efter mötesförhandlingarna underhölls deltagarna med skönsång från delar av den nybildade manskören i Rönö församling under ledning av Sofia Matsson. Dagen avslutades med kaffe och dopp samt dragning på lotterna som såldes under mötet.