Årsmöte i Kungsvallen, Kjula

Mitt Sörmland - Britta och GunBritta Berglund och Gun Olsson avtackades med blommor efter många år som reseledare.
Textstorlek:

Vid SPF Kaflärdens årsmöte var 80 personer närvarande. Under tiden vi samlades visades bildspel med information om föreningen och bilder från våra aktiviteter.

Ordförande Berndt Andersson hälsade alla välkomna och vi höll en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året. Föreningens sånggrupp framförde Dan Anderssons ”Tysta Skyar”.

Sune Hansson valdes att leda årsmötesförhandlingarna där Berndt Andersson omvaldes till föreningens ordförande för det kommande året. Omval gjordes även på övriga styrelsemedlemmar. Föreningens valberedning består av Erik Karlsson och Rolf Westerlind. Mads Kjeldgaard valdes till ledamot i KPR med Gunilla Sundqvist som ersättare. Gun-Britt och Göran Blomgren blir föreningens reseansvariga efter Britta Berglund och Gun Olsson som under många år varit reseledare, men nu avsagt sig omval till uppdraget. Gun och Britta avtackades med blommor.

Efter mötesförhandlingarna följde kaffe och smörgås, lotteriförsäljning samt mer framträdande av sånggruppen.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande, förutom redan valda ordförande: Vice ordförande Håkan Andersson, kassör Gunnar Gustafsson, sekreterare Inger Olsson.

Vi ser nu fram mot ytterligare ett aktivt verksamhetsår.