Årsmöte hos Släktforskarföreningen

Textstorlek:

KFV Släktforskarförening höll årsmöte den 21 februari i Katrineholm. Kvällen inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden. Efter årsmötesförhandlingarna kom styrelsen att se ut som året innan frånsett att Viola Marton avtackades och ersattes av Pia Wistrand – tidigare suppleant. Även Lennart Wittung avgick och därmed hälsades de nya suppleanterna Inger Andersson och Marita Andersson välkomna. Styrelsen redovisade ett verksamhetsår med många nya medlemmar och gott ekonomiskt resultat. Ett antal förtjänstfulla presentkort delades ut till följande; Eivor Gravsund, för hennes idoga arbete med att dokumentera födda-vigda-döda inom KFV-området, och Leif Nordenström för omsorgen om datorerna i vårt släktforskarrum. Efter årsmötet, där bl. a nya stadgar, förändrad medlemsavgift och utvidgning av rösträtt klubbades, fick ett 40-tal frågvisa och aktiva medlemmar sedvanligt kaffe och smörgås. Efter pausen lyssnade församlingen till Roland Blomqvist från kommunarkivet. Det blev en rolig, levande och vid många tillfällen mycket personlig berättelse om Katrineholm under 100 år. Via ett bildspel mötte vi bl.a. en dansant Hilding Hjelmberg, den första och kanske den sista borgmästaren, mejeriet som på sin tid var det modernaste i Europa och andra byggnader som barnhem, badhus, ett antal Folkets Husbyggnader och sist men inte minst KSK bandy. För styrelsens del avslutades kvällen med konstituerande styrelsemöte och därmed är föreningen redo för ett nytt aktivt verksamhetsår.
Anne-Marie Lindblad