Årsmöte för Sköldinge kyrkokör

Mitt Sörmland - Kören övarÖvning i körrummet, Sköldinge församlingshem. Foto: Anders Undin
Textstorlek:

Mötet hölls den 14 mars i Sköldinge församlingshem. 13 körmedlemmar var närvarande. Körens styrelse har haft sex sammanträden och antalet betalande medlemmar har varit femton personer. Verksamhetsberättelsen visade att kören under 2012 haft trettiotvå övningstillfällen och genomfört arton framträdanden, de flesta i Sköldinge kyrka, men även i andra kyrkor.

Körens styrelse har följande sammansättning: Staffan Elf-körledare, Bror Johansson-ordförande, Eva Österberg-vice ordförande, Gun Lund-kassör, Hans Bergh-sekreterare, Eva Johansson-suppleant.