Årsmöte Flensbygden

Textstorlek:

SPF Flensbygden höll årsmöte 18 februari på Bildningscentrum Prins Wilhelm. Ordförande Gun Holmqvist hälsade 130 medlemmar välkomna och lämnade över till Agneta Weiszhaupt att hålla parentation över de medlemmar som avlidit under året.

Rolf Borg utsågs att leda mötet. Han kommenterade verksamhetsberättelsen som visade ett verksamhetsår som varit omväxlande och innehållsrikt.
Det nya föreningsnamnet SPFSeniorerna Flensbygden antogs.
Gun Holmqvist omvaldes som ordförande. Nya i styrelsen är Majvor Ekholm och Gun Hansson. Avgående ledamöterna Ritva Juslin och Carin Asplund avtackades.

Till föreningens ledamöter i KPR valdes Gun Holmqvist och Rolf Borg med Christina Åkerman som ersättare. Maj-Britt Skoog och Rolf Borg utsågs till hedersmedlemmar i föreningen. Efter mötet underhöll gruppen Bullgubbarna.