Anrop Red Dog

Textstorlek:

SPF Flensbygdens oktobermöte inleddes av ordförande Gun Holmqvist som informerade om aktuella programpunkter framöver. Anita Karlsson informerade om datakurser i SV:s regi. Hon inbjöd också till studiecirkeln ”bra mat för äldre” som planeras starta 25 oktober.

Författaren Jan-Olof Nilsson tog oss med till tiden för andra världskriget med sin fantastiska berättelse om hur många svenskar levde med kaffesurrogat och ransoneringskuponger. Många svenskar fick kontakt med de amerikanska flygare som nödlandade i Sverige efter raider mot Tyskland. Jan-Erik har lagt ner fyrtio års arbete på att dokumentera sin historia bland annat genom att söka upp inblandade på andra sidan Atlanten. Resultatet har blivit ett fullmatat program med roliga historier men också många tragiska händelser som han med hjälp av ett otal diabilder, bandinspelningar kunde delge oss med utgångspunkten att det är människan och hennes upplevelser som står i centrum.