Priser och lämningsdatum

För dig som prenumererar på Sörmlandsbygden är det gratis att sälja via Köp & sälj.

För att få med din annons i papperstidningen gäller följande sista datum:

Via webben: söndag 21.00 (annonser läggs ut kontinuerligt på webben)

Post eller fax: torsdag 12.00 (oss tillhanda fredag morgon)