Pris för att de tar hand om vår historia

Textstorlek:

Roland Blomkvist och Ragnar Boman har fått pris av Arkiv Sörmland.

Roland Blomkvist får Årets Arkivpris för att han under många år lyckats sprida berättelser och minnen från Katrineholm med populära historiska artiklar och sitt ambitiösa arkivpedagogiska arbete.

Ragnar Boman får Årets Arkivpris för sitt arbete med boken AB Järnförädling i Hälleforsnäs. Han har inte bara varit en ”flitig arkivanvändare utan också själv varit med om att skapa arkivsammanhang och dokumentation där sådant inte tidigare funnits.”