Pionjärer banar väg för utvecklingen

Textstorlek:

Stavsjö var först i Sverige med att starta digital lanthandel och nu har boende flyttat in i de nybyggda hyreslägenheterna – också det ett unikt projekt i landet. När andra småorter på landsbygden kämpar i motvind får Stavsjö saker att hända, så vad är deras framgångsformel?

– Vi har mycket ideellt arbete och ett visst mått kunskap om hur saker fungerar, säger Larz Johansson, ordförande i Kiladalens Utveckling AB.

Bolaget bildades för fem år sedan och är en av de största faktorerna bakom framgången.

– Det är som ett aktiebolag fast utan vinstutdelning och privata vinstintressen, förklarar Larz Johansson.

Utvecklingsbolaget ägs av de boende i trakten och överskottet går till att göra samhället bättre. Den riktiga vinsten mäts inte i pengar, utan i en livskraftig bygd med bra service.

I Stavsjö är de 84 aktieägare.

– Det är lika mycket ett mentalt ägarskap, man känner sig som en delägare i samhället, säger Gunnar Casserstedt, vd i Kiladalens Utveckling AB.

Öppnar dörrar

Ett bolag signalerar tyngd och varaktighet på ett annat sätt än en ideell förening, och det öppnar dörrar som fortfarande skulle vara stängda för en förening.

– Till exempel kan vi gå till banken och låna pengar, säger Larz Johansson.

Det gav också Kiladalens Utveckling AB möjlighet att köpa den gamla skolan i Stavsjö, en fastighet på 13 500 kvadratmeter. Byggnaden har rustats upp och innehåller både gemensamhetslokaler och kontor som hyrs ut till lokala företag.

Nybyggda lägenheter

Intill skolan har de nya hyresbostäderna byggts. Åtta lägenheter som alla var uthyrda innan bygget stod klart. Tanken är att få igång en flyttkedja som gör att äldre personer kan bo kvar på orten när de känner att det är dags att sälja sina hus, och att yngre personer har råd att flytta in eftersom de kan köpa dessa hus.

Hela området heter Stavsjögården och förhoppningen finns att det ska växa upp till ett naturligt nav i samhället.

Potentiella hyresgäster frågar redan när fler lägenheter kommer att byggas. Möjligheten finns, men tillfället är inte rätt.

– Det värsta skulle vara om vi bygger och det blir tomma lägenheter. Då går det fort att förlora pengar, säger Larz Johansson.

Eldsjälar hjälper till

Bolaget är inte enda anledningen till framgången i Stavsjö. De har också ett engagerat samhälle bakom sig, och inte minst ett fixargäng som träffas varannan vecka och arbetar med olika saker som gagnar bygden.

– Fixargruppen är värdefull för bolaget och all möjlig verksamhet i Stavsjö, säger fastighetsansvarige Thomas Rodestrand.

Det handlar om totalt ett 40-tal personer som gör allt från underhåll av skolan till att förbereda Valborgsmässofirandet.

– Det ger mycket för samhället och mycket för oss. Många som är här kände inte varandra innan, säger Tommy Ahlberg som tillsammans med sin bror startade fixargruppen.

– När vi träffar varandra får vi en bättre känsla för bygden.

Nya samarbetsformer

I framtiden vill utvecklingsbolaget utveckla samarbetet med kommunen. Ett tänk som bygger på att outsourca en del kommunala tjänster.

– Det kan handla om att vi sköter återvinningsstationen eller som här i en centrumlokal hjälpa till med blanketter och kontakt med kommunpersoner, säger Gunnar Casserstedt och spånar om att det i förlängningen också kan handla om att hantera hemtjänst, fritidsverksamhet eller vaktmästeri för ortens förskola.

– Vi tror att flera aktiviteter skulle bli billigare för kommunen om de tog tillvara på den här typen av resurser som redan finns här, än att de sitter och åker ut hit.

Nästa stora projekt är Checkpoint Stavsjö. Utvecklingsbolaget hoppas att Ostlänkenbygget får samhället att växa. De menar att Stavsjös placering, med närheten till motorvägen och på gränsen mellan Sörmland och Östergötlad, gör det till en perfekt plats att utgå från för de som ska bygga järnvägen.

– Kan vi få igång en verksamhet här och stödja ett bygge som kommer att pågå i 15 år, så kan det mycket väl bli ett permanent industriområde, säger Gunnar Casserstedt.

– Det är långsiktig landsbygdsutveckling.