Vägbyggnation Hjulstabron

Textstorlek:

Trafikverker reparerar Hjulstabron utanför Strängnäs vilket innebär begränsad framkomlighet på bron de kommande veckorna.

Den här veckan stängdes det norrgående körfältet av. Under vecka 16, påskveckan, blir det ett uppehåll i arbetet och sedan stängs andra körfältet av från vecka 17 och till slutet av maj.

När det är som mest trafik, på morgon och eftermiddag, kommer det finnas flaggvakter som dirigerar trafiken. Resten av dygnet kommer trafiken att regleras med trafikljus.

Det är de så kallade kantstålen som behöver bytas ut. Kantstålet är till för att skydda asfalten mot brons rörliga del.