Svåra förlossningar i flera Lex Maria-fall

Förra året gjordes 22 Lex Maria-anmälningar i landstinget Sörmland. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

Förra året anmäldes 22 olika Lex Maria ärenden i det som då var landstinget Sörmland, nu region Sörmland. I tre fall handlar det om förlossningar som gått fel.

I ett fall registrerades mammans puls i stället för barnets i slutskedet av förlossningen. Barnet drabbades av syrebrist och svåra neurologiska skador på grund av det.

En annan kvinna drabbades av svår havandeskapsförgiftning. Hon skickades hem från akuten, men kom in igen under natten och fick förlösas med kejsarsnitt. Barnet avled och kvinnan fick näthinneavlossning och njurarna påverkades.

En tredje kvinna förlorade sitt barn efter ett långdraget födsloförlopp som avslutades med sugklocka. Barnet var då livlöst.

I flera av de fall som Lex Maria-anmälts handlar det om sena reaktioner från vården. Till exempel operation av cancertumörer som dröjt vilket lett till komplikationer. En kvinna kom in med en allvarlig skallskada, men diagnostiseringen dröjde eftersom personalen kollat på fel röntgenbilder.

Syftet med Lex Maria är att utreda vad som gick fel för att förebygga att andra liknande saker händer igen.