Över hundra örnar dödades av tåg i fjol

Textstorlek:

Förra året dödades 104 örnar av tåg.

– Vi har nog inte redovisat så många tidigare någon gång, säger Anders Sjölund, nationell samordnare för viltvårdsplanering vid Trafikverket, till P4 Gävleborg.

Trafikverket vidtar nu åtgärder för att färre örnar ska dödas på järnvägspåren. Örnarna lockas till spåren av kadaver efter andra djur som blivit påkörda. När myndigheten gör nya upphandlingar bland entreprenörer så skärps tidsgränsen för hur länge ett kadaver får bli liggande. Målet är att entreprenören ska försöka få bort kadavret inom en timme.