Osäkert intresse för bostäder vid Hyltinge

Textstorlek:

Efter tio års diskussioner, undersökningar och analyser är förprojekteringen klar för det planerade bostadsområdet på Hyltinge strand i Sparreholm.

Men än så länge finns ingen detaljplan för området som ska rymma 60 till 65 bostäder. Plan och exploateringschef Karin Tibbelin tror att de ska komma vidare med den i år.

– Vi känner ingen stor press utan avvaktar lite, bland annat eftersom efterfrågan på villorna i kvarteret Kapellet går trögt och vi har mycket annat att göra, säger hon.

Kvarteret Kapellet i Sparreholm står redo för nybyggnation av senioranpassade villor, men av sex byggklara tomter har bara två sålts.

– Jag får förfrågningar om Hyltinge Strand, men vi har inte gjort någon marknadsundersökning, det behöver vi göra.

Det ska bli blandad bebyggelse i området med villor, kedjehus och några mindre hyreshus. Men det kommer inte att vara kommunen som bygger.

– Det finns ett intresse från flera fastighets- och byggföretag. Om Flens bostadsbolag är intresserade kan de bygga flerbostadshus i området.

– Vi vill inte heller att det ska bli som med Malmakvarn i Malmköping, utan vi vill vara säkra på att området bebyggs.

I Malmakvarn tog Samhällsförvaltningen fram en detaljplan för området, men sedan har det inte hänt något.

Kommunen har inte dragit fram vägar eller vatten och avlopp eftersom Malmakvarn kräver stora investeringar i en bro. Tomtpriserna hamnar på en miljon och politikerna har inte vågat satsa på området.

– Men det är inte alls så komplicerad mark vid Hyltinge stand och tomtpriset blir lägre.

Hon säger att priset på tomten kommer att ligga runt 300 till 400 kronor kvadratmetern.

Det planerade bostadsområdet gränsar till områden som är av riksintresse för kulturmiljövården, som kyrkan, bygden runt och det öppna landskapet.

– Vi har gjort flera analyser av kulturmiljön och landskapet tillsammans med länsstyrelsen. Vi har anpassat planerna efter miljön, säger hon.