Doktor.se får nu sällskap av nätläkaren Kry.se i Sörmland

Doktor.se och Kry.se är två omdiskuterade nätläkare, båda med bas i Sörmland. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

– Det stämmer att nätläkartjänsten Kry.se ska etablera sig i Sörmland via en vårdcentral i Nyköping, bekräftar landstingsrådet Mattias Claesson (C).

Sedan ett par år agerar nätläkartjänsten Doktor.se via en vårdcentral i Vingåker. Att Sörmland har Sveriges lägsta patientavgifter ansågs då vara anledningen till etableringen. Nu kommer även nätläkaren Kry.se till länet.

– Men det beror inte på de låga avgifterna, säger landstingsrådet Mattias Claesson (C). Vi har beslutat att höja avgifterna till 100 kronor för dessa tjänster från 1 juli, helt enligt rekommendationerna från SKL.

För att kunna driva ett digitalt vårdföretag krävs att företaget är ansluten till en vårdcentral. KRY har ingått avtal med den nyetablerade vårdcentralen Nyckeln i Nyköping, som drivs av läkaren Johan Bergling, under företagsnamnet Bergus Care AB i Stockholm. Enligt det avtalet kommer KRY att leverera digital vård som underleverantör till Bergus Care.

Så här säger KRYs vd Johannes Schildt, om varför man väljer Sörmland som bas:

– Region Sörmland satsar mycket på digitaliseringen av vården, de är teknikpositiva och en bra samarbetspartner för digitala vårdgivare.

– Det har ju varit många diskussioner om det här med digital vård via appar. Fortfarande är det i sin linda, men jag tror på förändringar och jag tycker att det här är ett bra komplement, säger Mattias Claesson.

– Färsk statistik visar att det främst är barnfamiljer och unga vuxna som söker vård i den här formen, säger han.