Bäst att vara förberedd på krisläge

Textstorlek:

Fler och fler bestämmer sig för att odla sina egna grönsaker, om det så bara är några krukor eller lådor på balkongen. Det räcker med en kruka ärtskott på köksbänken som start. Jag själv har sått mina tomater, en färgglad samling som oftast trivs i växthuset och utmed ladugårdsväggen. Så goda solvarma och så smakrika.
Ja, det är lätt att äta närproducerat när man har egen tomt. Men alla ni som inte tycker att ni har egna odlingsmöjligheter, se vad naturen bjuder på när det är säsong för nässlor – till god soppa – svamp eller bär.
Att Sveriges bönder är bland de bästa när det kommer till klimatsmart produktion har FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO slagit fast. Därför är det klokt att leta efter bra mat från Sveriges bönder nästa gång du handlar. Centerpartiet har sedan länge arbetat för ursprungsmärkning av våra livsmedel, så att du kan göra medvetna val.
Det finns också med bland en av punkterna i Januariavtalet, att den som besöker en restaurang eller äter mat som lagts till i de offentliga köken ska kunna läsa på menyn varifrån köttet eller fisken kommer. På så vis kan du själv se om det kommer från ett land, där djurhållningen kräver stora antibiotikainsatser. Du måste då också som matgäst ha en del förkunskaper, men du gör åtminstone inte ditt val i blindo. Vi är nog också många som skulle se en stor nytta med en läsbar innehållsdeklaration.
Om nu inte hälsoaspekten är avgörande i matvalet, så är sund och säker mat räddningen i en krissituation.
”Om krisen eller kriget kommer”, var en broschyr som skickades ut för något år sedan av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där står att läsa om vad du bör ha hemma för att klara dig en kortare och något längre tid.
För maten gäller det att tänka hållbart, men färskvaror finns också med. ”Potatis, kål, morötter och ägg” – alltså sådant som vi förr hade i jordkällaren. Har man lagrat lite helkonserver och har tillagningsmöjligheter, då finns beredskapen där.
Kanske är det flera än jag som har följt Nedsläckt land, TV-serien som på ett verklighetstroget sätt visar vad det finns för möjligheter och hur olika personer reagerar när krisen är ett faktum. Tydligt blir också att hur vi lever i dag ger oss olika förutsättningar att klara av påfrestningar.
Så det är bäst att vara förberedd. Staten har givetvis ett ansvar, men det egna ansvaret är också stort och att du skapar en egen beredskap genom odling eller bra inköp. För vi kan i ett krisläge inte förlita oss på att maten finns där vi är under ett längre strömavbrott.

Ingalill Fredriksson
Centerkvinnornas kontaktperson