Arbetslösheten fortsätter minska

Textstorlek:

Andelen arbetslösa som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i Sörmland var 9,2 procent i februari, en minskning med 0,8 procentenheter sedan ett år tillbaka. Snabbast sjunker arbetslösheten bland män, men fortfarande är det färre kvinnor, 6 050, än män, 6 650, som är arbetslösa.

Till skillnad från män har kvinnor oftast en mer stabil arbetsmarknad över tid. Utbudet av traditionellt mansdominerade arbeten hänger tätt ihop med konjunkturen, vilket är tydligt i Sörmland.