Skolan som har svårt att locka elever

Textstorlek:

Det är huggsexa om gymnasieeleverna. Snart ska 3 500 i Sörmland göra sitt gymnasieval. Flen är den minsta kommunen med eget gymnasium och har svårt att locka elever.

– Sociala medier har en stark påverkan på ungdomar. Där möts man av världen, skojiga platser, stora städer, restauranger och upplevelser. Jag tror att många unga som ser inläggen tror att världen ser ut så och då vill de söka sig från Flen, säger Ameer Zahroon, som är studie- och yrkesvägledare på skolan.

Ameer säger att han ser verkligheten dagligen och att ett av problemen är att Flen just är litet och han tycker inte att man ska dölja att det är begränsade möjligheter på en liten ort.

– Men däremot tycker jag att vi ska framhålla fördelarna med att gå i en liten skola nära hemmet. Jag ser hur trygga eleverna är här och vilken hjälp de får av sina lärare, säger han.

Skolverkets statistik visar också att skolan har lägst antal elever på lärare. Medan det går 7,9 elever per lärare på Prins willhelmgymnasiet i Flen går det 12,4 lelever per i lärare i grannkommunen Katrineholm.

I korridoren utanför lärarrummen sitter några av eleverna som har kommit tillbaks från dagens aktiviteter. Det är en grupp tjejer i årskurs tre som går olika program men gör en gemensam sammanfattning. De säger alla att de trivs på skolan, men att det föstås finns problem.

– Det är klart att nu börjar det kännas litet, både här på skolan och i Flen, så kände jag inte i nian. Men till hösten hoppas jag att jag kommer in på universitetet. Då ska jag flytta till Uppsala, jag vill bli gymnasielärare, säger Maja Karlsson.

Anna Eriksson som går lärlingsprogrammet med inriktining på handel är inte lika säker på sin framtid men hon delar analysen om att det börjar kännas ”trångt” i Flen.

– Det är klart att vi är få elever, det påverkar. Däremot håller jag inte med om det där ryktet om att elever som saknar behörighet gör undervisningen sämre. Vi märker inget av det.

– Nej, inflikar Matilda Johansson som går ekonomiprogrammet. Snarare tycker jag att det är tydligt att lärarna här finns till för vår skull, sådant säger man bara annars. Men det är lätt att få tag på en lärare och de har oftast tid att hjälpa till.

Skolans rektor, sedan två år, Jonas Karlsson. Han brottas så klart med de frågorna om hur de ska få fler elever.

– Några kanske kan säga att vi marknadsför oss inte tillräckligt väl, men jag tror inte att det är så enkelt. De bästa marknadsförarna av en skola är eleverna själva.

Däremot anser Jonas Karlsson att Prins Willhelmgymnasiet har ett oförtjänt dåligt rykte.

Är det för att ni tar in elever som saknar behörighet?

– Det är inte riktigt så. Visst har vi elever med låga meritpoäng men vi har också elever med väldigt höga meritpoäng som också går ut med högsta betyg. När det gäller behörighet följer vi reglerna.

– Visst kan det finns elever som saknar behörighet i något ämne, men det finns undantag man får göra. Till exempel om det kommer hit en elev som bara har bott i Sverige i något år och inte har engelskan med sig. Då får vi göra undantag om vi bedömer att eleven i övrig kommer att klara studierna.

– Problemet är att vi kanske inte attraherar eleverna i mitten. Men jag är stolt över att vi har elever som toppresterar varje år. Vi har också elever som kommer hit sent i livet men ändå går ut med toppresultat och även får det när de lämnar universitetet. Så jag tycker ryktet är orättvist.

Vad gör ni för att möta elevernas önskemål?

– Vi måste inse att vi ligger i Flen, inte i New York eller någon annan storstad. Därför satsar vi på stuideresor som tar eleverna ut i världen. Förra året var vi med en hel N-klass på Max Planck Institutet i Köln för att studera deras forskning.

– Jag vill att studierna ska vara på riktigt vilket innebär att de ska relatera till omvärlden. I höstas åkte eleverna på Samhällsprogrammet och N-programmet till Sävö forskningsstation. De fick bland annat ta vattenprover på Östersjön, sådant är viktigt.

Prins Willhelm har 300 elever fördelade på 14 program.

– Många går våra yrkesprogram och de eleverna har ju med automatik en koppling till världen utanför. De varvar ju sina studier med praktik så de får kontakten helt naturligt.

Just nu pågår också elevernas val till gymnasium så det är för tidigt att säga något om hur många som söker.

– Men de senaste åren har kurvan vänt så jag tror att vi får ett hyggligt elevunderlag i år.