Samarbete mot bråk på skolan

Textstorlek:

Stenhammarskolans personal har pratat med elever, föräldrar och områdespolis. Fritidsgården har haft temakvällar om värderingar och föräldrarådet har diskuterat storbråket på sitt möte.

För några veckor sedan skickades tre elever hem eftersom skolan inte kunde garantera deras säkerhet i samband med ett bråk. Efter det har skolans personal mobiliserat.

– Vi har en handlingsplan som vi följer och vi har talat med Nova Ung som har olika stödinsatser att sätta in, säger Åsa Carnesten, biträdande rektor på Stenhammarskolan.

Mentorer

På skolan finns sex mentorer som är på plats klockan halv åtta för att träffa eleverna redan innan skolan startar. De hjälper och stöttar eleverna med livskunskap och ska vara ett socialt stöd för eleverna.

Deras uppgift är att vara vuxna på plats för att ge eleverna trygghet och för att underlätta för lärarna som ska kunna fokusera på undervisning.

Områdespoliserna Henrik Englund och Ted Bäck i Flen är på plats på Stenhammarskolan en gång i veckan. De ser det som förebyggande arbete att lära känna eleverna och att de själva blir igenkända.

– Vi tycker det avdramatiserar och gör det enklare för eleverna att vända sig till oss om det är något de undrar över eller vill ha hjälp med, säger Henrik Englund.

Peter Munter, (S) ordförande i barn och utbildningsförvaltningen säger att de fått information om bråket.

– Vi håller bevakning på anmälningarna om kränkande behandling.

Göran Bengtsson, förälder till en av de hemskickade eleverna säger att han förstår att skolans personal jobbar väldigt hårt, men anser trots det att problemen kvarstår.

– Jag tror skolan återspeglar samhället. Många går och drar i Flen utan jobb, då blir samhället meningslöst och man saknar hopp. Det är naturligtvis så att man måste känna hopp och tilltro till samhället annars förlorar skolan sin mening, säger han.

Göran Bengtsson efterlyser politiska lösningar. Han anser att politikerna måste göra mer för att komma tillrätta med segregationen i Flen.