Hästarna ska räknas i Katrineholm

Textstorlek:

Katrineholms kommun vill veta hur många hästar som bor i kommunen och hur de är uppstallade, därför ska hästarna inventeras och miljöförvaltningen ska göra tillsynsbesök.

Ett led i hästkollen är att bjuda in hästägare till en informationsträff med fokus på miljöskydd på hästgårdar, med gödselhantering och miljökrav som tunga ämnen. Den 28 februari
kommer bland annat foderrådgivare Eva Dahlström till träffen i Lerbo Bygdegård.