Grannsamverkan i Sparreholm

Textstorlek:

Boende i Sparreholm vill börja med grannsamverkan. Det är en av punkterna som kommer att tas upp på måndag då det är stormöte i Folkets Hus. Enligt en sammanställning från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, minskar risken för brottslighet med 26 procent där grannsamverkan finns.

– Vi har gjort en gedigen trygghetsvandring tillsammans med polis, kommun och invånare i Sparreholm, säger Ingegerd Branting, bygderådets ordförande. Den ligger till grund för idén med att starta grannsamverkan.