Dags att vi sätter fokus på jämställdhet

Textstorlek:

Äntligen har vi en regering och JA – vi Centerkvinnor ser fram emot att vårt jämställdhetspolitiska program ska börja genomföras
För vi ser att de tre friheter som vi ser som viktigast; den ekonomiska friheten, den sexuella friheten och den strukturella friheten, finns med i överenskommelsen.
Det Hedersrelaterade våldet och förtrycket måste bekämpas, både genom strängare straff och mer kunskap om dessa brott och förtryck. Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.
Myndigheternas möjligheter ska stärkas att ingripa vid misstanke om att personer förs ur landet för at giftas bort mot sin vilja eller könsstympas, här har vi alla som möter ungdomar en viktig roll.
Förändringar i lärarutbildningen och även fortbildning av lärarkåren är nödvändig när det gäller Sex och samlevnadsundervisning. Här har både stat och kommunerna ansvar.
Elever som hotat eller utsatt andra för våld ska lättare kunna stängas av eller omplaceras. Skolan måste vara en trygg arbetsplats för våra elever. Kränkande behandling kan aldrig accepteras och vi måste på alla nivåer sträva mot ett jämställt samhälle.
Jämställdhetsmyndigheten som startade 1 januari 2018 kommer att fortsätta sitt arbete, en myndighet som vi har ifrågasatt, eftersom den drog undan mattan för det framgångsrika arbete som bedrevs på sina håll i landet. Nu varken kan eller ska en Jämställdhetsmyndighet göra allt det praktiska arbete som krävs för att få bort allt sly som frodas om ingen bevakar utvecklingen. Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm som myndighet i alla län.
Vår Länsstyrelse i Södermanland tog 2018 fram ”En länsstrategi för ett jämställt Södermanland 2018 – 2020.” Den ska vara en gemensam utgångspunkt för länets aktörer.
Vi i Centerkvinnorna ser oss som en av dessa aktörer som ska se till att JA kommer att göra avtryck även inom jämställdhetsarbetet i Sörmland.

Ingalill Fredriksson

Centerkvinnornas kontaktperson