Vill att yrkestrafiken tar större ansvar

Textstorlek:

Mätningar visar att 70 procent av de tunga lastbilarna kör för fort. Samtidigt sker en ökning av antalet olyckor där tunga lastbilar är inblandade. Därför bör yrkestrafiken ta ett större ansvar för att trafikreglerna efterlevs, skriver Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, och Lena Erixon, generaldirektör för Tullverket, på DN Debatt.

”Företag som köper transporter och arbetsgivare med anställda som har trafiken som arbetsplats kan se till att Sverige får en säkrare trafikmiljö”.

Som exempel nämner artikelförfattarna att företag som köper godstransporter kan ställa upphandlingskrav på att regelverket följs.