Släng granen på rätt sätt

Textstorlek:

Tjugonda Knut ska granen ut. Att slänga ut den från balkongen eller dumpa den i skogen är förbjudet och räknas som nedskräpning. I stället bör julgranarna slängas på ristippar eller lämnas till återvinningscentralen. Där flisas den ner, eldas upp och ger el och värme. Ett par hundra julgranar kan driva en vanlig kyl eller frys i ett helt år. Om alla landets kasserade granar eldades i värmeverk skulle de kunna värma 1 200 villor under ett helt år, enligt Naturskyddsföreningen.