Sörmlandsbygden är länets landsbygdsröst

Textstorlek:

Premiär för mig som skribent i Sörmlandsbygden. Jag tänker att dela med mig av mina tankar om den regionala politiken men också reflektera över förutsättningarna att leva, verka och bo utanför gatljusens sken. Denna gång med en liten historia om tidningen du just läser.
Tidningen Sörmlandsbygden tar nya grepp för att fler ska se tidningen som den naturliga rösten för landsbygdsbor i Sörmland. En tidning som jag följt genom åren som aktiv i Centerpartiet. En förändring som gjordes för att skilja partiet från tidningen var att starta aktiebolag med tanke på att kunna utöka ägarskapet men även för att ekonomin skulle vara i fokus.
Jag har sedan början av 2000 talet haft en plats i den ekonomiska förening som var den formella ägaren av aktiebolaget. Sedermera även som ordförande kunde jag se en utveckling med ökad konkurrens från den digitala sidan men även vikande antal prenumeranter, ensam är inte stark kunde man lätt konstatera. När föreningen får kontakt med Sveagruppen som visat intresse för att köpa tidningen beslutades att det var rimligt att sälja. Samordning av produktion, försäljning och distribution i koncernen för att säkerställa att tidningen Sörmlandsbygden också skulle fortleva var den bärande tanken.
Nu nästan på dagen åtta år senare så är Sörmlandsbygden kvar. Inte bara kvar, den lever och vill utvecklas vidare så att vi som lever, verkar och bor på den Sörmländska landsbygden kan dela med oss av vad vi gör och vad vi tycker till varandra och omvärlden.
Men vad gör man då med en ekonomisk förening som funnits sedan 1927? Där det under åren köpts andelar för att bidra till tidningsutgivningen men också för att kunna påverka med sin röst vid föreningsstämmorna.
Maskinskrivna och manuellt skrivna listor med andelsägarnas namn och som tur var gårdsnamn gjorde att styrelsen genom annonsering i Post och Inrikes tidningar kunde avsluta många andelsägare det var såklart många som avlidit där inte andelarna överförts till någon annan eller återbetalats. Beslut enligt stadgarna att avsluta föreningen har fattats men hur gör man sedan?
Det är samma regler för en liten förening med lite kapital och få andelsägare som för stora. En kunskap som förstås inte så många har. Med extern hjälp så kan jag nu meddela att Tidningen Sörmlandsbygden ek. förening nu gått i likvidation 91 år ung. Tidningen Sörmlandsbygden däremot ska leva länge än, den behövs.

Mattias Claesson, fd. ordförande för Tidningen Sörmlandsbygden ek. förening