Kraftig ökning av vilds vinsolyckor

Textstorlek:

Antalet vildsvinsolyckor ökar kraftigt i Sörmland. Olyckorna har mer än fördubblat på drygt fem år. Trots det pågår i princip inget förebyggande arbete för att minska antalet olyckor.

Redan 2013 satte länsstyrelsen i Sörmland som mål att trafikolyckor där vildsvin är inblandade inte skulle överstiga 250 stycken per år. Men istället för att minska har antalet olyckor mer än fördubblats. År 2010 rapporterades 299 olyckor enligt Nationella viltskaderådet. Sju år senare, 2017, hade siffran mer än fördubblats då 699 olyckor rapporterades. I oktober år var 525 viltolyckor med vildsvin registrerade i länet.

Möte efter nyår

I dagsläget är det ingen som gör något åt den dramatiska ökningen av olyckor.  På pappret heter det att polisen tillsammans med ett 15-tal olika organisationer, bland annat länsstyrelsen, Svenska Jägarförbundet och Trafikverket, ska tackla problemet. Men ännu har inte så mycket skett.

– Vi har inte kommit igång som vi ska i Sörmland. Men strax efter nyår ska vi kalla till ett möte för att titta på vad vi kan göra på de mest drabbade sträckorna, säger Jan Olevall som är viltolycksansvarig på Sörmlandspolisen.

Han tror att mer trafik och mer vildsvin är förklaringen till den dramatiska ökningen av olyckor.

– Och ett vildsvin kommer sällan ensamt. I oktober hade vi en viltolycka utanför Gnesta med sju-åtta skadade vildsvin. När de kommer i flock på det sättet är det omöjligt att väja för dem, säger han.

Inte folkskygga längre

Mikael Eriksson, är  eftersöksjägare och jägarsamordnare på Katrineholms kommun. Han menar att ett av problemen är att vildsvinen är mindre folkskygga än de var tidigare.

– Summan av vildsvin kanske är konstant, men de kommer allt närmare samhällena och då blir det också fler olyckor, säger han.

I sociala medier pratas det mycket om markägarnas utfodring av vildsvin. Kan det vara en del av problemet?

– Det finns stora markägare som kör ut en långtradare med sockerbetor till vildsvinen varannan dag, för att se till att det finns vildsvin på markerna till deras säljjakter. Det är en affärsverksamhet och det är klart att det påverkar, säger Mikael Eriksson och konstaterar att det onekligen är så att om man har mycket vilt på sina marker går det att sälja jakt.

Mer samarbete krävs

Han tror att det krävs mer samarbete jägare och markägare emellan för att hålla vildsvinsstammarna i balans.

– Kunskap om vildsvinsjakt är inget man får över en natt, säger han och tillägger:

– Ödmjukheten bland jägare är nada. Man behöver ta lärdom av varandra och alla måste hjälpa till. Det är ett stort samarbete som behövs om det här ska bli bra och det börjar kanske lossna lite grann.

Men så länge markägaren tycker att viltstammen är i balans kan ingen tvinga fram jakt. Det är helt och hållet markägarens ansvar att se till att det inte finns för många djur.

Mest drabbade vägsträckorna

De sträckor där det sker flest olyckor är de med mest trafik, såsom riksvägarna vid Katrineholm, Eskilstuna och strax norr om Nyköping. Även E20 är väldigt drabbad, trots viltstängsel.

– Stängsel kan gå sönder och det finns många på- och avfarter där de kommer emellan. Ett vildsvin kan också böka sig in och trycka sig under ett stängsel. Så det är absolut ingen garanti för att det ska vara viltfritt, säger Sörmlandspolisens Jan Olevall.

Många av länets småvägar är också hårt drabbade. I Facebookgruppen Nyheter och händelser i Flen är medlemmarna snabba att varna för vildsvinsdrabbade sträckor:

”Väg 53 mellan Sparreholm och Malmköping har många viltövergångar. Många vildsvin går över vägen för att äta ekollon och hasselnötter samt böka efter mask och goda rötter. Det är flera olyckor varje år där.”

”55:an vid Dunker. Kraschade in i två vildsvin samtidigt. Bara att byta bil. På morgonen ser man ju dem inte särskilt bra. “