Julita gård tog hem årets turismpris

Textstorlek:

Det blev Julita gård utanför Katrineholm, med sin Pettson och Findus, den stora pionodling och med alla sina möjligheter till fin rekreation som kammade hem Turismpriset 2018. Motiveringen löd: ”Besöksmålet Julita Gärd har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utvecklat en plats med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar kunskap”.Stora Turismpriset delades ut av Gotlands avgående landshövding Cicci Seidegård Schelin i samband med Sveriges kommuner och landstings, SKLs besöksnäringskonferens.