Friluftsområde har blivit naturreservat

Textstorlek:

Strängnäs kommun har fått ett nytt naturreservat, Långaedets naturreservat. Det beslutade Länsstyrelsen i Södermanlands län om i förra veckan. Området är ungefär 170 hektar stort och ligger strax söder om Åkers Styckebruk.Det är ett område som ofta används för friluftsaktiviteter. Bland annat går både Sörmlandsleden och Marviksleden genom naturreservatet.

För att göra det lättare att fortsätta använda området kommer länsstyrelsen att fixa iordning två parkeringsplatser och sätta upp ett antal informationsskyltar.Inom området finns flera rödlistade arter, bland annat fjärilen fetörtsblåvinge som i dag klassas som starkt hotad.