Bävern bra för biologiska mångfalden

Textstorlek:

Bävern är en bra ”ekosystemsingengör” visar studier från Sverige och Skottland, skriver Sveriges Lantbruksuniversitet.På senare tid har bävern planterats ut för att återställa våtmarksmiljöer, göra landskapet mer varierat eller göra området bättre på att hantera översvämningar och torka.Nu har den studien visat att bävrarna är bra på sitt jobb. Djurets dammbyggen skapar mer variationsrika miljöer med större biologisk mångfald än våtmarker byggda av människor. Dessutom finns där fler sorters växter och många fler vattenskalbaggar.