Nu finns en plan för förvaltning av länets vilt

Textstorlek:

Förra veckan tog vi en samförvaltningsplan vid viltdelegationens möte på länsstyrelsen. Ett historiskt dokument!

Är det perfekt? Nej, troligen inte. Kommer någon att ha synpunkter och invändningar? Ja, absolut med allra största sannolikhet. Men – detta är den första samförvaltningsplanen framtagen. Tidigare och i övriga landet hanterar man varje viltslag för sig, men i Sörmland ligger vi i framkant och går före i mycket. Sörmland är ju även ett län med samtliga klövvilt representerat. Det förutsätter ett vidare tänk i förvaltningen än bara älgförvaltning. Konkurrensen mellan viltet, jordbruket, skogen, jakten, allmänheten, friluftslivet mfl blir större allteftersom vi blir fler och utvecklar vårt samhälle. Därav behovet av en balans.

Det är en otrolig ynnest att som politiker få verka i sammanhang som detta. Jag har förmånen att få representera politiken inte bara i viltdelegationen utan även i arbetsutskottet för densamma och har suttit otaliga stunder och vägt ord/meningar/stycken/ämnesområden/beskrivningar med och mot varandra både tillsammans med företrädarna för andra organisationer och ensam hemma på kammaren, samt bollat och provskjutit funderingarna på de runtomkring mig.

Vi har alla olika och samtidigt lika infallsvinklar och våra olikheter/likheter gör att vi tillsammans (när de stora meningsskiljaktigheterna slipas ned i de värsta kanterna och stötts och blötts) har möjlighet att nå samförstånd. Vi måste inte alltid vara överens. Men vi kan enas.

Ordet är samverkan. När olika intressen ska vägas samman är en förutsättning att alla möts i en önskan om att kunna nå samverkan. Och vill vi ha verkstad/att något ska hända är det bara möjligt genom samverkan. Det innebär kompromisser, givande och tagande och framförallt ökad förståelse för varandras behov och problematik. En gemensam kunskapsbas både utifrån fakta och forskning, erfarenheter och känsloregister. Det är oerhört berikande att arbeta med människor som engagerar sig för sin sak och använder sin kunskap till att påverka förbättring och utveckling.

Kommer vi alltid att vara överens? Nej, absolut inte! Det vore en farlig väg att gå. Vore alla överens skulle det ju inte ske någon utveckling. Men just idag suger jag gott på karamellen att det idoga arbete vi tillsammans i delegationen med länsstyrelsen lagt på att ta fram en gemensam samförvaltningsplan av klövviltet i Sörmlands län nu finns på pränt. Nu är det bara resten kvar, att implementera och utveckla innehållet vidare. Och det är ju det fina i kråksången – jobbet tar aldrig slut 🙂

Martina Hallström, vice ordförande Centerpartiet Sörmland