Sista planet hemma

Textstorlek:

Nu är det på plats, F11 Museets nya signaturplan. I förra veckan transporterades museets senaste tillskott, en Saab S35E, från Skavsta flygplats till museibyggnaden strax utanför flygplatsområdet.

– Den är en fin symbol för museet, säger museichefen Stieg Ingvarsson.

Men från början var det inte tänkt att ”spaningsdraken”, som modellen kallas, skulle stå på museitomten. Planet skulle stå i rondellen vid nya infarten till Skavsta flygplats.

– Men det blev avslag från Trafikverket. De tyckte att planet var för intressant att se på. Det skulle störa bilisterna, säger Stieg Ingvarsson.

Det nämnda exemplaret av Saab S35E har en alldeles speciell historia. Planet började sitt liv som jaktplan J35D, även kallat jaktdraken, vid F13 i Norrköping år 1963 men byggdes vid ett senare tillfälle om till dess nuvarande skepnad som spaningsplan och förflyttades till F11 i Nyköping. År 1967 lyfte det från Nyköping för första gången.

– Planet användes sedan i tolv år fram till och med 1979. Faktum är att planet var med i den avslutningsformation som flög i och med att F11 lades ned. Det var flygchefen Sven Sjöling som flög planet, säger Stieg Ingvarsson.

Efter att F11 lagts ned flyttades planet än en gång, denna gång till försökscentralen i Linköping där det användes fram till och med 1985 i olika utprovningsprogram. Sedan ”pensionerades” det för gott och hamnade på Flygvapenmuseum på samma ort. Men en dag hörde Skavsta flygplats av sig.

– De villa ha något som markerade flygplatsen ifrån vägen, säger Ingvarsson.

Flygvapenmuseum deponerade planet till F11 Museum år 2017.

– Det är så klart jättekul. Planet har en fin historia och det symboliserar F11:s storhetstid. På den tiden var det Sveriges största flygflottilj.

Planet har numera ett fint yttre också. De senaste åren har planet stått inne i en hangar på Skavsta där det restaurerats. Idag ser det nästan nytt ut.

– Vi har skrapat av gammal färg, målat om planet, satt dit nya dekaler och ersatt en del komponenter. Det är ett arbete som fortfarande pågår. Målet är att det ska se ut som när det flög, säger Stieg Ingvarsson.

Idag står planet utanför museibyggnaden, men för att få mer flygattityd kommer ekipaget inom sinom tid att flyttas upp på 1,5 meter höga stöttor.

Det stora arbetet med planet framöver gäller dock hur det ska underhållas för att tåla väder och vind.

– Men vi arbetar på en skötselplan tillsammans med Flygmuseum.