DNA-säkrad fisk i Båven

Textstorlek:

Hela 18 olika fiskarter simmar under ytan på Båven. Micaela Hellström, doktor i marin ekologi och genetik, som analyserat sjöns fisk-DNA, säger att det finns både ål och mal. Flest är abborrarna, men det är också gott om gädda.

– Alla som simmar eller dricker vattnet i sjön lämnar ifrån sig lite DNA. Det ligger i vattnet som små fingeravtryck, det kallas miljö-DNA eller eDNA. Det används för att bestämma vilka sorters fiskar som finns i en sjö utan att man behöver fånga eller se fisken – en liter vatten räcker.

Hon och hennes kollegor har hämtat hinkvis med vatten från Båven.

På 20 olika platser och på olika djup från ytan ända ner till 40 meters djup.

– Ett stort jobb är att blockera bort mänskligt DNA ur analysen, säger Micaela Hellström.

Vattnet från Båven har filtrerats för att på olika sätt behandlas och processas i dataprogram.

– Det är möjligt att vi skulle få fler fiskarter om vi tagit fler provplatser. Båven är en stor sjö, säger hon.

– Malen återfanns på fem ställen. På ganska grunt vatten dit den söker sig under parningstiden.

Det var i slutet av augusti de hämtade vattenproverna. Med ansiktsskydd och tredubbla handskar fyllde de flaska efter flaska med vatten. Det är tydligen lätt att lämna ifrån sig lite DNA.

– Vi fick också lite strömmings-DNA, det visade sig att en av killarna som skjutsade oss runt på Båven hade ätit surströming dagen innan, säger hon och ler.

Även andra djur som varit

i Båven har lämnat ifrån sig DNA

i spillning, slem och hudavlagringar. Micaela Hellström har bland annat sett att älg, rådjur, mink, bäver, storlom, vattenrall och fasan finns med i analysen.

Hon har analyserat DNA i en rad olika vattensystem från korallrev i tropikerna till Östersjön och sjöar i Sverige och på Grönland.

I Amazonas finns det 700 arter i vattnet. I kalla och bistra Båven finns det 18 sorters fiskar.

Ett bra resultat tycker Jerry Persson på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund som beställt provtagningen. Förbundet fick ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen.

– Det är provfiske utan nät, vilket känns mycket bättre och mer modernt. Det skadar inte fisken och ger bättre reslutat. När vi provfiskat har vi kanske fått tio arter, så det här är mycket effektivare, säger Jerry Persson.

– Hela 18 arter plus strömming, det får man vara nöjd med, säger Kenneth Marklund i Sparreholms Fiskevårdsförening och skrattar.

– Det är fantastiskt med DNA-analys, att vi har så mycket kunskap om vår biologiska grund, säger Kenneth Marklund.

Arter enligt DNA från Båven:

Abborre, benlöja, björkna, braxen, gädda, gärs, gös, lake, mal, mört, nissöga, nors, ruda, sarv, sik, stensimpa, sutare, ål, (plus strömming).

DNA (arvsmassa) är en lång molekyl som finns i celler hos alla levande djur och växter, svampar och bakterier. Det är den genetiska kod som bestämmer vilken art att man är och hur man ser ut.