Varning – älgjakt pågår

Textstorlek:

Om några dagar inleds älgjakten i länet. Då ökar också trafikolyckorna. – Men många olyckor skulle gå att förhindra, genom bättre samarbete mellan jaktlag och förare, säger Börje Karlborg vid Älgskadefondsföreningen i Sörmland.

Börje Karlborg i Hälleforsnäs har under många år arbetat för ökad trafiksäkerhet i samband med jakt. Han ser med oro på hur antalet viltolyckor ökar.

– I dagstidningarna har man de senaste dagarna skrivit om att viltolyckorna minskar men det gäller i Skåne, inte här i Sörmland där olyckorna ökar, säger han, och visar samtidigt statistik från polisen.

Där kan man läsa att Sörmland uppvisar en markant ökning av viltolyckor, som ligger 58 procent över riksgenomsnittet.

Totalt har olyckorna 2017 jämfört med 2016 ökat från 487 till 556 i Eskilstuna och, under samma period, i Strängnäs kommun från 400 olyckor till 476 viltolyckor.

Med den bakgrunden kräver Älgskadefondsföreningen att hastighetsövervakning vid vissa tillfällen bör genomföras på aktuella provsträckor som är särskilt olycksdrabbade.

– Jag är nämligen övertygad om att sänkt hastighet skulle minska antalet olyckor rejält, säger Börje.

Hur mycket ska man sänka hastigheten för att köra säkrare?

– Man måste, under jaktsäsongen, sänka sin hastighet med minst 20 km per timme och aldrig köra över 60 km på dessa sträckor.

Dessutom anser Börje Karlborg att jaktlagen också måste bli bättre på att uppmärksamma bilisterna på att jakt pågår. Att sätta ut skyltar är förstås ett sätt men ofta syns de inte särskilt bra.

Han föreslår därför att ett blinkande ljussken fästs ovanpå skylten för göra bilförarna uppmärksamma på att vilda djur och lösa hundar rör sig i området – och på vägarna.

– De ser sig ju liksom inte för, säger han.

Älgskadefondsföreningen är en ideell organisation i Sverige som verkar för ökad vilt- och trafiksäkerhet. Föreningen har cirka 80 000 medlemmar över hela Sverige.