Sista stipendiet till Maria

Maria Kollind mottog det sista stipendiet ur FRIDA – Gunilla Johanssons minnesfond. Roger Tiefensee stod för överlämnandet.
Textstorlek:

Det sista Frida-stipendiet tilldelades Maria Kollind för hennes uppsättning av ”Spelet om Rut” som spelades i Björndammens masugn förra sommaren och som i hög grad verkade i Fridas anda.

”Kvinnor kring Malmahed” – en utställning och en skrift som kom i slutet av 1980-talet. Det var resultatet av ett forskningsprojekt där en grupp kvinnor i Malmköping sökte efter kvinnornas historia i den gamla regementsorten.

Det blev också grunden för ”Spelet om Frida” som spelades på hembygdsgården under två somrar och som engagerade nästan hundra personer på scenen och omkring.

Gruppen sökte pengar från olika håll och arbetade själva med att få in pengar på olika sätt.

Frida är en påhittad person som pjäsen följer från 1880-talet till år 1900, men i berättelsen finns inflätat autentiska personer, händelser och miljöer från Malmköping i slutet av 1800-talet.

Efter två somrar Frida spelades en ny pjäs ”1874 – Malmköping i brottets skugga”.

Den skildrar hur rånmördarna Hjert och Tector genom sin närvaro ingriper i den lilla köpingens vardagsliv, särskilt för den kvinna som förälskar sig i Hjert. Bortåt 5000 personer såg Frida-gruppens föreställningar.

När gruppen upphörde att spela teater fanns det ungefär 100 000 kronor kvar i kassan. Gunilla Johansson var kvinnohistorikern som startade den ursprungliga forskningsgruppen och som också var en i den produktionsgrupp som drev hela projektet.

När hon drabbades av en cancer med snabbt förlopp, beslöt man att låta pengarna bilda en fond med ändamål att ”stödja strävanden att gestalta lokalhistoria i Malmköping och Dunkers socknar”.

Fonden fick namnet ”FRIDA – Gunilla Johanssons minnesfond” och överlämnades till Flens kommun och dess kulturnämnd för förvaltning och utdelning av stipendier. 1998 utdelades det första stipendiet till C G Hammarin för hans skapande av ett fotomuseum på hembygdsgården och hans kursverksamhet kring Malmköpings historia.

Stipendier och projektbidrag har delats ut i tjugo år och nu är fondens pengar slut. Det sista stipendiet tilldelades Maria Kollind för hennes uppsättning av ”Spelet om Rut” som spelades i Björndammens masugn förra sommaren och som i hög grad verkade i Fridas anda.

Flens kommun anordnade en festligare inramning till utdelningen av det sista stipendiet. Alla tidigare stipendiater inbjöds till en kväll med mingel, konsert av Flens Blåsorkester och samtal kring alla stipendier som utdelats.