Fyller inte brandbilen

Textstorlek:

Det saknas 21 deltidsbrandmän i Sörmland. Flera stationer i länet har svårt att fylla brandbilen när det är dags för utryckning.

Brandmännens Riksförbund, Brandfacket, larmar om bristen på deltidsbrandmän i hela Sverige.

Enligt den enkätundersökning de gjort saknas sammanlagt 1200 och på många ställen innebär det att det är svårt eller omöjligt att fylla brandbilen med de fem personer som en rökdykning kräver.

– Vi är i akut behov av tre personer, men krasst är det egentligen fem eller sex som skulle behövas, säger Johan Gagnert, stationsansvarig i Malmköping.

Han är personalansvarig även för heltidsbrandmännen i Flen och säger att det behövs fler även där.

– Det är inte en bra situation, utan ganska svajig, men vi försöker tänka nytt och se andra lösningar, säger han.

Deltidsstyrkan i Malmköping åker på cirka 120 larm om året. De15 som ska arbeta är fördelade i tre grupper som har jour var tredje vecka från sex på redag morgon till klockan sex på fredag morgon en vecka senare.

Eftersom det saknas personal blir det fler jourpass än så.

– Den som har jour ska kunna vara ombytt och i brandbilen på fem minuter, säger Johan Gagnert.

Det innebär att den som är deltidsbrandman måste bo och arbeta på orten.

– Nu försöker vi tänka om. Vi måste hitta en lösning. Jouren kanske måste fördelas på ett annat sätt. Någon som arbetar här men inte bor här och vice versa kanske också skulle kunna bli deltidsbrandman, men vi är inte klara med hur det ska gå till, säger han.

Brandmannafacket anser att det skulle vara fler deltidsbrandmän anställda så jouren kunde fördelas på var fjärde vecka.

I Sörmland skulle det innebära att 50 deltidsbrandmän skulle anställas.

– Vi har svårt att fylla upp platserna som det är. Jag vet inte om det är det som är bekymret, säger Johan Gagnert.

Även Sörmlandskustens räddningstjänst i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta söker efter fler deltidsbrandmän.

Västra Sörmland räddningstjänst, Katrineholm, Flen och Vingåker, har drygat ut personalstyrkan med civila insatspersoner, CIP, där räddningsstyrkorna har lång framkörningstid.

CIP är frivilliga som utbildats i hjärt- lungräddning och första hjälpen.

Brandfackets enkätundersökningen har utmynnat i en rapport kring hur räddningstjänstens anställda upplever sin egen organisations arbete. Den handlar om arbetsmiljö, operativ beredskap, utbildning och jämställdhet.

Den slutgiltiga rapporten ska presenteras den 23 oktober och enligt Christer Nyberg på brandfacket berättar också många om stora brister i operativ beredskap, arbetsmiljö och personalstyrka.