De ska minska barnadödligheten

Textstorlek:

Det är fyra gånger så stor risk att barn dör vid förlossningen när mammor från utomeuropeiska länder föder här i Sörmland och Sverige. Landstingets kulturdoulor ska minska dödligheten.

– Det är tufft att föda barn när man inte förstår vad barnmorskan eller läkaren säger. Jag vet det av erfarenhet. När jag födde mitt första barn förstod jag inte svenska, säger Ritta Jacobs från Syrien.

Hon är en av 16 kvinnor som utbildas till kulturdoulor eller kulturtolkar. De ska vara bron mellan barnmorskan och kvinnan som föder.

Att vara mitt i en förlossning och inte förstå instruktioner eller informationen är oerhört stressande säger Ritta Jacobs

– När jag såg att landstinget sökte doulor kände jag direkt att det var en uppgift för mig, säger hon.

De ska tala arabiska, dari, tigrinia eller somaliska och svenska. Språkförbistring och kulturkrockar gör att kvinnor från utomeuropeiska länder oftare får riskfyllda förlossningar. Det leder till dramatiska konsekvenser, både kvinna och barn far illa.

Förutom rent språkliga problem finns också kulturella olikheter som kan skapa missförstånd, dåligt förtroende och otrygghet. Kvinnor från utomeuropeiska länder och deras barn får alltså inte en lika säker vård som kvinnor födda i Sverige.

Att inte kunna ta till sig information om diabetes, havandeskapsförgiftning eller andra komplikationer gör förlossningen till ett vågspel på liv och död.

– Det är hemskt att vara tvungen att göra akut kejsarsnitt på en kvinna som inte förstår vad som händer. Man kan inte förklara och hon blir sräckslagen. För hennes och för barnets skull,vill vi göra förlossningen så bra som möjligt, säger Emma Yonis, barnmorska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Trygghet, tillit, jämlikhet och minskad barnadödlighet – det är målet med kulturdoulorna som barnmorskorna i landstinget utbildar just nu.

Kulturdoulan ska ger stöd till icke-svensktalande kvinnor under graviditet och under förlossning. Hon får åtta dagar utbildning i svensk förlossningsvård, massage, avslappning och kvinnlig anatomi.

– Idag kommer många kvinnor inte ens in i systemet förrän det är dags att föda. De har en otroligt utsatt situation och det är inte säkert vi hinner få tag i en tolk mitt i natten, säger Anki Gunnarsson, barnmorska i Nyköping.

Doulan ska ge kvinnan kunskaper om svensk förlossningsvård och bygga tillit och trygghet. Doulan och kvinnan ska träffas fem gånger. Två gånger före, två efter plus under själva förlossningen.

– Många somaliska kvinnor föder hemma. Att hamna på sjukhus och genomgå ett kejsarsnitt i Somalia är oerhört farligt och ofta förknippat med svåra komplikationer, säger Anki Gunnarsson.

– Medan det i Syrien är utbredd privatvård och vanligt med kejsarsnitt, eftersom kliniken tjänar mer pengar på det. När det inte är ett alternativ i Sverige blir kvinnorna stressade, säger hon.

Göteborg har utbildat doular i tio år vilket bland annat har lett till bättre förebyggande hälsovård som mammagrupper för gravida.