Synar stulna skatter

Sandra Johansson synar smycken vid en värdering i Eskilstuna. Foto: Karina Frölund
Textstorlek:

Sandra Johansson är gemmolog och expert på metaller, smycken och ädelstenar. Hon synar dagligen, i sitt arbete på Stockholms Auktionsverk, halsband, armband och tiaror. Nu tar hon sig en titt på bilder av de stulna regalierna från Domkyrkan i Strängnäs.

Auktionsverket i Stockholm får årligen in mängder av föremål för bedömning. Sandra Johansson som är gemmolog värderar och bedömer vilket utrop föremålen ska få. Hon reser också runt i Sverige, bland annat i Sörmland för att syna föremål.

Vad är din uppfattning om regalierna som stals från Domkyrkan i Strängnäs i somras?

– Kronorna är gjorda av guld och kungakronan som blivit stulen är även dekorerad med emalj, pärlor samt bergskristaller. Rent råvaruvärdemässigt är det en hel del guld i regalierna vilket drar upp värdet men resterande besmyckning har ett relativt lågt värde.

– Värdet i det här fallet är rent hantverksmässigt samt kulturhistoriskt. Det materiella och monetära värdet är helt mer eller mindre helt ointressant i det här läget då detta är en del av vårt kulturarv och blir därmed ovärderligt.

Kan du, med hjälp av bilderna, bedöma vad det är för material och stenar i föremålen?

– De bilder jag sett på regalierna gör det dessvärre svårt att bedöma materialet i föremålen.

Vad händer med stöldgods som har fått en så stor massmedial uppmärksamhet, går de att sälja?

– Jag skulle säga att det är nästinintill omöjligt att sälja dessa regalier här i Sverige men även på den internationella marknaden, framförallt då stölden blivit så pass publik som den blivit.

Händer det att ni på Auktionsverket får in föremål som ni blir ”lite tveksamma till”?

– Vi får med jämna mellanrum utskick från polisen med bilder och beskrivningar på stulna föremål som vi går igenom. Är vi riktigt tveksamma till något efter en extensiv undersökning tackar vi helt nej till en försäljning.

Har du själv varit med om det någon gång?

– Jag har i egenskap av gemmolog varit med om lägen då jag blivit tveksam under min karriär i samband med särskilda behandlingar av ädelstenar, men även olika typer av förfalskningar. Oftast krävs det endast lite extra tid för att reda ut den typen av fall.

Du har titeln gemmolog, hur utbildar man sig till det?

– Jag påbörjade min bana med att studera guldsmide och ville efter ett tag komplettera med mer kunskap om ädelstenar. Jag hittade ett program via Luleå Tekniska Universitet och studerade i en liten by i Norrland allt som har med smycken och ädelstenar att göra. Därefter kompletterade jag min utbildning med renodlad gemmologi via The Gemmological Association of Great Britain där jag tog min examen.

– Idag jobbar jag som gemmolog samt värderingsman på Stockholms Auktionsverk.

Polisen är tystlåten om utredningen av de stulna föremålen från Domkyrkan men säger att de har stora hopp om att hitta skatterna. Anledningen är den samma som gemmolog Sandra Johansson talar om; det går inte att sälja föremålen varken i Sverige eller internationellt.