Stopp för sten i Näveån

Bo Nettelbladt i Näveåns vattenvårdsförening står med grus och sten på idrottsplatsen. Foto: Privat
Textstorlek:

Botten på Näveån visade sig vara kulturhistoriskt intressant när vattenvårdsföreningen skulle lägga dit grus och sten för fisken. Det blev stopp – åtminstone tillfälligt.

Länsstyrelsen drog i bromsen när Näveåns vattenvårdsförening skulle lägga i sten och grus för att skapa ståndplatser där små öringar kan vila och gömma sig.

– Botten av ån nedströms den gamla kopparhyttan består av kopparslagg, slagvarp som dumpats i ån. Jag missade att det var en fornlämning, berättar Bo Nettelbladt, ordförande i Näveåns Vattenvårdsförening.

Området präglas av industriell kulturmiljö. Där finns ett område med gammal slagg efter kopparhyttan som på 1700-talet låg på området. Slaggen dumpades i ån och på ett stort område öster om åfåran.

– Jag blev inkallad till länsstyrelsen och har nu skickat in en anmälan om ingrepp i fornlämning till länsstyrelsen.

Föreningens plan var att lägga i sten och grus i ån under helgen, men nu har det skjutits framåt.

Högarna av grus och sten, som redan var beställda och som levererats, ligger nu vid idrottsplatsen i Nävekvarn.

– Det är inte bra, dels ligger de i vägen och dels kan inte vi betala för det förrän det ligger i ån. Vi får inte vi det ekonomiska bidraget från Sportfiskarna förrän gruset är på plats, säger Bo Nettelbladt.

Om det går som vattenvårdsföreningen vill säger länsstyrelsen ja till ansökan, i så fall hoppas Bo Nettelbladt att de kan arrangera en ny arbetsdag för att lägga i stenarna i oktober.

– Men om länsstyrelsen anser att det behövs en arkeologisk undersökning blir det problem. Det har vi inte råd med, det skulle kosta cirka 50 000 kronor.

Han säger att Sportfiskarna lyfte i 18 öringar i den delen av ån hösten 2017 och att de gått bra med föryngringen.

– Det finns gott om insekter för fisken att äta, det enda det råder brist på är sten.

Näveåns vattenvårdsförening vill att öringen ska kunna leka i hela ån och driver ett projekt för att återställa ån så att havsöringen kan nå sina gamla lekplatser högre upp i vattensystemet.

För att det ska kunna ske vill föreningen ta bort olika vattenhinder som sätter stopp på vägen, men också förbättra lek och överlevnadsmöjligheterna redan nu för öringen.