Lärarbristen kräver ny organisation i skolan

Lärarbristen sätter spår i länets skolor och flera kommuner tänker om för att få ut mesta möjliga av de behöriga lärarna. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

Även om de flesta skolor i Sörmland har lärare på plats är långt ifrån alla behöriga. Flera skolchefer säger att de behöver tänka i nya banor när det gäller lärarnas tid, Bland annat att lärarna ska undervisa och andra vuxna kan ta mer socialt ansvar.

I Vingåker har cirka 67 procent av lärarna legitimation, uppger Anders Danielsson, skolchef i Vingåker.

– Det är klart jag är bekymrad, ungarna drabbas av det, säger skolchef Anders Danielsson i Vingåker.

Förra året hade drygt 57 procent av lärarna legitimation.

– Det är svårt i hela landet. Men jag är samtidigt glad att vi har personal som jobbat i flera år och fungerar bra. Vi håller på att bygga en ny skola. Jag hoppas det kan locka lärare till Vingåker som vill vara med och bygga upp något från början, säger Anders Danielsson.

Ulrika Orrblad, HR-konsult i Eskilstuna, säger att det har gått bättre att rekrytera lärare i år, dels för att de hade färre vakanser men också för att de har ett bättre sätt att arbeta med lärarbristen på.

– Vi har anpassat oss till verkligheten och har ett annat förhållningssätt. Vi har insett att vi inte kan bemanna alla tjänster med behöriga lärare och då blivit bättre på att knyta upp den personal vi har. Det känns mycket lugnare, säger hon.

Hon säger också att det är en mycket större trygghet att ha hittat ett sätt att hantera lärarbristen på.

Förra året hade Eskilstuna 63,7 procent behöriga lärare. Hon vet inte än hur det ser ut i år men säger att vissa skolor har betydligt färre behöriga lärare än andra.

– Nu jobbar vi med riktade resurser till obehöriga lärare, introduktionskurser, utbildning och stödinsatser. Det är viktigt för de behöriga lärarna att de inte ska behöva ta hand om de obehöriga.

– Vi ser också över vad lärarnas ska göra. Finns det uppgifter som de inte behöver göra, säger Ulrika Orrblad.

Den linjen är också katrineholm inne på. Förvaltningschef Jörgen Rudeberg i Katrineholm vet inte än hur det ser ut med behörigheten i kommunens skolor, men han säger att de har kontroll och snart alla tjänster tillsatta. Förra året hade kommunen 64 procent behöriga lärare.

– På en av våra skolor har vi satt in annan personal som mentorer och gett lärare mer tid till undervisning, säger Jörgen Rudeberg.

Skolchef Mats Larsson i Trosa kommun uppger att de har haft en bra rekrytering och behörigheten ligger på 90 procent, förra året låg den på 68,3.

– Vi kom igång tidigt med rekryteringen. Lyckas man få upp behörigheten blir det enklare att rekrytera. Lärare dras till skolor med hög behörighet.