Inför älgjakten: Spara stora starka älgar

Textstorlek:

– Vi är inte så drastiska som i Östergötland, men rekommendationen är att jägarna ska spara stora välväxta djur, säger Anders Nilsson Jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Sörmland.

Den heta sommaren befarades bli mycket hård för älgarna. Nu visar de första veckornas älgjakt i norr att farhågorna besannades. Snart börjar älgjakten i Sörmland.

– Det vi sett hittills är att det är stor variation, därför är vi inte lika drastiska som i Östergötland. Men vi skickar ut en rekommendatiion att styra jakten mot små och svaga individer som har dåliga förutsättningar att utvecklas, säger han.

I Östergötland uppmanar länsstyrelsen jägarna att skjuta så många älgkalvar som det går, delvis av ren barmhärtighet.

– Blir det en kall vinter med skare riskerar vi att få djur som far illa eller svälter ihjäl, sade vilthandläggaren Emil Brangenfeldt till SVT Nyheter Öst för några dagar sedan.

Anders Nilsson säger att det är viktigt att vara selektiv.

I brevet till jägarna skriver han och Jägarförbundets ordförande i Sörmland Jimmy Pettersson att ”Vill vi måna och vårda vår älgstam anser vi det som centralt att vi tar ett gemensamt ansvar för en långsiktig förvaltning under höstens jakt.”

– Det är det praktiska hantverket som kan ge problem. Har man suttit i fem dagar och väntat på en älg kan det vara svårt att avstå från att skjuta när den dyker upp, säger Anders Nilsson.

Länsstyrelsen har kritiserat älgskötselområdena för att de inte uppfyller målen i skötselplanerna. Anders Nilsson säger att han delar uppfattningen och att måluppfyllelsen ligger katastrofalt dåligt till.

– Men, det kan vara dags att ändra planen och justeras den utifrån älgstammen. Det är inte alls säkert att det ska skjutas fler älgar. Det kan lika gärna vara så att planen ligger fel och då måste man ta tag i det.