Follökna – en enkel herrgård

Textstorlek:

Den som vill turista i Sörmland har en hel del vandrarhem att välja på. Vängården Follökna utanför Malmköping, är en relativt okänd herrgård som är kursgård, vandrarhem och en plats för retreat.

Den ideella förening som driver Vängården arrangerar också pilgrimsvandringar, föreläsningar, konserter och läger.

– Jag ska skriva till historikern Christopher O’Regan, han som gjorde tv-programmet ”Det sitter i väggarna”. Han kanske vet om drottning Kristina var här på Follökna någon gång, säger Leif Levin, projejktledare på Vängården.

Historikern Christopher O’Regan gjorde tv om att lära känna sina gamla hus. Nu gör han en serie om adeln, så han kanske är rätt person att sätta fingret på den eventuella kopplingen.

– Det skulle vara roligt att veta mer om Follöknas historia, säger Leif Levin.

Drottning Kristina köpte Follökna i början av 1600-talet. Sedan dess har både hus och ägare bytts ut. Den nuvarande herrgården omformades under 1840-talet och har haft flera olika ägare.

Men sedan 1963 är det föreningen Vängården Follökna som äger och förvaltar gården. Att det är en ekumenisk förening kanske sluter cirkeln, eftersom drottning Kristina d.y. som abdikerade 1654, konverterade till katolicismen. Ekumenik är ju strävan efter enhet i tro och positiv dialog mellan olika trosinriktningar.

– Jag tror inte man ska överdriva drottning Kristinas engagemang i Follökna, säger Leif Cromnow.

Han är ordförande i föreningen som nu utvecklar gården bit för bit. För några år sedan fick de ekonomiskt stöd genom Leader bland annat för att handikappanpassa stigar och renovera den bro över till ön som ligger en liten bit ut i sjön Nedingen.

Ön har många namn. Nu heter den Trollön, den har tidigare hetat Kalvön och föreningen har ansökt men fått nej på förslaget att byta namn till Stillhetens ö.

– Stillhetens ö är en omtyckt och mycket rofylld plats för vandringar och meditation, säger Leif Cromnow.

Under helgen var en stockholmsförsamling på Follökna för tre dagars retreat. I tystnad, utan plingande telefoner, tv eller uppkopplat internet får deltagarna möjlighet att reflektera över sig själva och sin tro.1