De ställer också upp i valet

På torget i Strängnäs har de flesta partier satsat på valstugor och valtält. Foto: Lena Magnergård
Textstorlek:

De kallas för ibland för missnöjespartier eller enfrågepartier. De kandiderar med en fråga på agendan men ofta försvinner de efter en mandatperiod.
Bättre går det för mindre lokalpartier som spänner brett över många kommunala frågor, som Strängnäspartiet i Strängnäs och VTL i Vingåker.

I årets val är listan över ”icke-etablerade” partier i Sörmland inte så lång. Förutom partierna i Strängnäs och Vingåker ställer också Rättvisepartiet i Flen och Medborgerlig samling i Eskilstuna och Trosa upp i kommunalvalen.

Även i landstinget i Sörmland har Vård för Pengar etablerat sig och precis som namnet säger engagerar de sig främst i vårdfrågor. Förra mandatperioden kom de in i landstinget och partiet ställer åter upp i årets val.

Men ofta överlever mindre partier endast en eller två mandatperioder. Statsvetare hävdar att det stora problemen är att dessa mindre partier ofta är beroende av en eller ett par eldsjälar och när dessa slutar dör partiet.

I Strängnäs och i Vingåker har de lokala partierna klarat sig ganska länge och Strängnäspartiet hade också stort inflytande när skolfrågan hettade till i kommunen och en omorganisation genomfördes vilket gjorde att två högstadieskolor och flera landsbygdsfrågor fick läggas ner. Då spelade Strängnäspartiet, som röstade för en nedläggning tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna, en viktig roll.

– Ja, vi känner att vi kan påverka i Strängnäs, säger Strängnäspartiets ordförande Niclas Samuelsson.

– Under de två första mandatperioderna satt vi till och med i koalitionen av den styrande majoriteten.

I dag verkar partiet i opposition men de är engagerade i de flesta av kommunens frågor.

– Skolfrågan har ju förstås tagit mycket fokus under mandatperioden men så har det varit för alla partier. För oss var det viktigt att visa att vi tar ansvar och röstar för det som blir bäst för medborgarna. Det fanns en stor opinion för att skolorna skulle få vara kvar men primärt för oss var att de som jobbade inom skolan ville ha en omorganisation även om jag förstår att omställningen blev stor för många.

– Även om skolfrågan har varit stor driver vi också frågor om en stadsutveckling för Strängnäs stad, vi vill sälja ut det kommunala bolaget Sevab och vi vill skapa fler trygghetsboenden i Strängnäs.

Även VTL, Vingåkerspartiet, som tidigare hette Vägen till livskvalitet, har varit verksamma under många mandatperioder.

– Vårt parti bildades av icke-politiker, alltså vanligt folk, och vi verkar för Vingåkers bästa utan hänsyn till moderpartier och andra, det är jag övertygad om att folk känner av och därför är vi också framgångsrika, säger partiets ordförande Martin Larsson.

– Vi har hetat Vägen till livskvalitet, VTL, hela tiden men bytte i det här valet namn till Vingåkerspartiet eftersom det är så folk kallar oss.

Vingåkerspartiet är också engagerade i hela kommunen och i alla frågor. Men största fokus ligger, enligt Martin Larsson, på skolan.

– För att folk ska vilja flytta till en kommun och för att näringslivet ska fungera måste skolan fungera, säger han.

VTL liksom Strängnäspartiet tillhör inte något av de klassiska blocken utan det är sakfrågorna som avgör vilken sida de ställer sig på. Därför har det också möjlighet att bli vågmästare.

– Att bli vågmästare är inget självändamål för oss men vi är gärna med och skapar majoriteter oavsett om det är med vänstern eller Alliansen.

– Jag tror också att blockpolitiken är ganska överspelad. Det har väl aldrig varit så öppet som nu, både på riksnivå och här på min hemmaplan, vilka pariter som kommer att alliera sig. Det gör också att folk får upp ögonen för att man kan rösta olika i de tre valen, säger Martin Larsson.